MCHK-racing på MC-mässan

mc mässa 2015Som vanligt kommer vi att vara på MC-mässan, som pågår 26-29 Januari på Mässan i Älvsjö. Vi kommer att visa upp ett antal cyklar + ge alla den information som behövs för att kunna engagera sig i classic racingen på olika nivåer; publik, förare eller funktionär.

Du kommer även att kunna mer detaljerad information om vårens licenskurser, både för förare och funktionärer.

Vi syns på Mässan!

Reglemente för 2017

Nu finns det uppdaterade reglementet för 2017 under fliken information/maskinreglemente. Alla ändringar är införda med kursiv stil och bl.a. är följande ändrat:

För nybyggda cyklar gäller att kombinationen av motor och ram måste ha existerat under perioden.

I klass 2; < 175 cc är 2-taktare från 1968 till och med 1972 numera ”lagliga”. De får dock ha max 125 cc i motorvolym.

E85 är numera godkänt som bränsle.

Tävlingsdatum för 2017

Nästa säsong är ännu inte helt låst. Det kan tillkomma någon tävling, bl.a. på Anderstorp, där det fortfarande är lite osäkert med datumet. Vi återkommer med detta så fort vi fått det bekräftat. Nedanstående tävlingar är klara:

19-21/5  Botnia ring (ryktas om långa banan) NM, NO

9-11/6    Våler  NM,NO

4-6/8      Linköping  NO, Svenska Cupen

25-27/8  Gelleråsen  NM, NO, Svenska Cupen

Medlemsavgift 2017

Jajjamän, då var säsongen 2016 slut. Dags att börja renovera allt som körts sönder och dessutom ska självklart en hel del uppdateras. 2 hk till, det måste ju gå att hitta…

En annan sak som måste uppdateras är medlemsskapet.
Medlemsavgiften är för 2017 enl. årsmötesbeslut oförändrad 400:-
Avgiften betalas in på Plus-Giro 585109-2.
Uppge på inbetalningen:

Namn
Personnr: XXXXXXXX-XXXX
Adress
Telefonnr.
e-mail.

Kallelse till Årsmöte i MCHK-racing

Välkomna till vårt årsmöte som traditionsenligt hålls efter vår höstbanträff på Linköpings Motorstadion på lördag 2016-10-01 Kl. 16.00.

Det blir körning kl 9-15, sedan beger vi oss till lokalen där vi håller årsmötet.

Vi hoppas på att få se många av er där, det visar att ni tycker föreningen och det arbete som ligger bakom är viktigt samtidigt som det ger er chans att påverka vår verksamhet.

En uppdaterad kallelse med samtliga bilagor (propositioner, motioner, verksamhetsberättelse, valberedningens förslag, kassörens rapport och ekonomiskt resultat) kommer att mailas ut inför mötet. Hör av dig om du är medlem och inte har fått den här kallelsen på mail tidigare eftersom vi då saknar din mailadress i vårt register.

Välkomna!
/ Styrelsen

Dagordning

§ 1.         Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat.
§ 2.         Val av mötesordförande och sekreterare.
§ 3.         Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare.
§ 4.         Föregående årsmötesprotokoll.
§ 5.         Styrelsens verksamhetsberättelse. Kassörens rapport.
§ 6.         Fråga om fastställande av balansräkning.
§ 7.         Revisorernas berättelse.
§ 8.         Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 9.         Behandling av styrelsens förslag.
§ 10.       Behandling av inkomna motioner.
§ 11.       Val av styrelseledamöter. Ordförande på 1 år och ordinarie ledamöter på 2 år.
§ 12.       Val av 2 revisorer samt en revisorsuppleant.
§ 13.       Val av 3 ledamöter i valberedningen varav en sammankallande.
§. 14.      Fastställande av verksamhetsårets (2017) medlemsavgift.
§. 15.      Information. Övriga frågor. Några beslut får ej fattas under denna punkt.
§ 16.       Mötet avslutas.