MC-mässa i Halmstad 1-3 Mars

Kom och besök vår monter på MC-mässan i Halmstad Arena. Antingen för att titta på de tiotal klassiska racercyklar, både sidvagnar och solomaskiner, som vi visar upp eller för att titta på vår Non-stop filmvisning. Filmerna visas av Roland ”Åled” Andersson och är tagna vid ett otal antal tävlingar.

Vill du bara komma in i montern för att prata eller fråga något, är du naturligtvis hjärtligt välkommen att göra det. Vi kommer naturligtvis också att ha våra små kort, där datum för årets alla tävlingar står angivet.

Vi syns i Halmstad Arena

MC-mässan är över

Årets upplaga av MC-mässan är över och den var lite annorlunda, då den anordnades i Friends Arena. Alla klubbar och en hel del andra hade sina platser i den gång som går runt hela arenan, under mitten av läktaren. Lite trångt men vi hade en hel del folk i montern; både besökare och klubbrepresentanter.Ungefär tio personer tyckte att det vi håller på med verkade så roligt, så att de skrev upp sig på intresseanmälan för licenskursen.

Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som hjälpte till i montern och de som lånade ut sina cyklar. Ett speciellt tack går till Lennart Hallme, som i sin roll som mässgeneral gjorde vår närvaro möjlig och till Ingemar Stig, som tog sig från Alingsås för att hjälpa till i montern under hela mässan.

Styrelsen

Vad gör styrelsen

Styrelsen fick till i år med sig uppdraget att sätta en ändrad organisation och förbättra dokumentationen. En organisation som ska klara av den generationsväxling som nu pågått ett par år men framförallt kunna överleva i tider där allt färre vill/kan jobba ideellt och långsiktigt.

Det leder i sin tur till ett ökat behov av att oftare kunna växla styrelsemedlemmar då uppdraget i styrelsen tar mycket av fritiden i anspråk. Samtidigt som kunskapen om att driva vår verksamhet inte är något man lär sig i en handvändning. Det gäller även enskilda poster i tävlingsverksamheten.

Vi vill som alltid utveckla verksamheten till det bättre och fatta långsiktiga och väl förankrade beslut. Uppdraget vi har tilldelats av årsmötet tar vi på största allvar och de beslut som fattas har en gedigen genomlysning och beslutas först efter en, ibland, livlig debatt och prövning av varje ärende.

Under styrelsekonferensen diskuterade vi funktionärsfrågan inför 2019 års tävlingar då dessa poster utses inför varje tävling. För att öka kontinuiteten i verksamheten beslutades att vi ska ha samma team av tävlingsledare under ett verksamhetsår och att utnyttja alla tillgängliga resurser. Att ha samma tävlingsledare vid båda våra tävlingar underlättar förberedelser och arbete inför tävling såväl som under och efter, både för funktionärer och förare. Liksom det är viktigt att alla tillgängliga resurser får alternera för att hålla bredden uppe.

Vad gäller styrelsens kommunikationsvägar finns sedan tidigare följande policy:

  • Vår informationskanal är MCHK-racings hemsida. Där finns även kontaktinfo till styrelsen.
  • Vi uttalar oss inte om enskilda individer som eventuellt kan påverkas negativt.
  • Vi har inte, pga arbetsbelastning, möjlighet att följa sociala medier utanför våra egna kanaler.

 

2019-01-16
Styrelsen MCHK-r

Uppdaterade reglementen

Som ni säker alla har märkt, så har det ännu inte kommit ut några uppdaterade reglementen för 2019. Det beror på att besluten på ”vårt” klassiska nordiska möte måste godkännas av det ”stora” nordiska mötet.

Vi har ännu inte fått protokollet därifrån och har därför inte kunnat distribuera reglementen med godkända förändringar.

Vi har nu beslutat att vi kommer att uppdatera och publicera de uppdaterade reglementena, utan att ha fått protokollet.

Om möjligt kommer de att läggas upp redan i kväll.

Välkomna till MCHK-Racings monter; K160, på MC-mässan 2019

25-27 Januari på Friends Arena i Solna

Program och aktiviteter för 2019 kommer att finnas i form av Kort och Affischer för att ha i garage eller på kontor, kan avhämtas i vår monter.

Tag chansen att anmäla dig till vår förar/licenskurs eller funktionärs kurs.

Du kan redan nu anmäla dig för att säkra en plats som funktionär på årets tävlingar.

Välkommen till en pratstund i vår monter.

Tävlingen på Gelleråsen tar ett steg framåt

Vi har tecknat ett treårsavtal med M.R. Trading and Events AB för utveckling av vår Classictävling på Gelleråsen. I korthet går avtalet ut på att M.R. Trading and Events kommer att arrangera marknad/swap meet, utställning av klassiska motorcyklar samt siktar på både en träff och körning på banan med historiska, inbjudna cyklar.
I avtalet ingår också att M.R. Trading and Events åtar sig att marknadsföra evenemanget samt har rätten att föreslå ett sponsorknutet namn på tävlingen. Vi ser detta som en möjlighet att öka publikantalet och därigenom intresset för classic racing. Ett mer fylligt och förhoppningsvis ännu trevligare event.
För de som undrar vilka M.R. Trading and Events är, så är det allas vår Mike Luff som står bakom.
Huvudsponsor för tävlingen 2019 kommer att vara Carlbarks motor, hemmahörande i Kumla varför tävlingen 2019 kommer kallas Carlbarks Oldtimer TT.

Styrelsen

Medlemsavgift 2019

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2019. Avgiften är 400:- och den betalas till PG 58 51 09-2. Som medlem får du rabatt på anmälningsavgiften för de tävlingar MCHK-racing arrangerar samt rabatt på avgiften till våra banträffar.