Kallelse till Årsmöte i MCHK-racing

Välkomna till vårt årsmöte som traditionsenligt hålls efter vår höstbanträff på Linköpings Motorstadion på lördag 2016-10-01 Kl. 16.00.

Det blir körning kl 9-15, sedan beger vi oss till lokalen där vi håller årsmötet.

Vi hoppas på att få se många av er där, det visar att ni tycker föreningen och det arbete som ligger bakom är viktigt samtidigt som det ger er chans att påverka vår verksamhet.

En uppdaterad kallelse med samtliga bilagor (propositioner, motioner, verksamhetsberättelse, valberedningens förslag, kassörens rapport och ekonomiskt resultat) kommer att mailas ut inför mötet. Hör av dig om du är medlem och inte har fått den här kallelsen på mail tidigare eftersom vi då saknar din mailadress i vårt register.

Välkomna!
/ Styrelsen

Dagordning

§ 1.         Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat.
§ 2.         Val av mötesordförande och sekreterare.
§ 3.         Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare.
§ 4.         Föregående årsmötesprotokoll.
§ 5.         Styrelsens verksamhetsberättelse. Kassörens rapport.
§ 6.         Fråga om fastställande av balansräkning.
§ 7.         Revisorernas berättelse.
§ 8.         Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 9.         Behandling av styrelsens förslag.
§ 10.       Behandling av inkomna motioner.
§ 11.       Val av styrelseledamöter. Ordförande på 1 år och ordinarie ledamöter på 2 år.
§ 12.       Val av 2 revisorer samt en revisorsuppleant.
§ 13.       Val av 3 ledamöter i valberedningen varav en sammankallande.
§. 14.      Fastställande av verksamhetsårets (2017) medlemsavgift.
§. 15.      Information. Övriga frågor. Några beslut får ej fattas under denna punkt.
§ 16.       Mötet avslutas.

Banträff, Årsmöte och motioner

Lördag den 1 Oktober har vi som vanligt både banträff och årsmöte på samma dag. Den som önskar ta upp någon fråga på årsmötet, får skriva en motion. Motionen kan röra vad som helst inom vår verksamhet förutom maskinreglementesfrågor. Dessa hanteras av regelrixdagen.

Motionerna ska mailas till per.holmstrom@ericsson.com och vara inmailade senast torsdag den 15 September. Alternativet är att skicka in den med ”vanlig” post och då är adressen: MCHK-racing, c/o Holmström, Odenvägen 12, 194 63 Upplands Väsby.

Vill du köra SM-avslutningen på Sviesta?

Det är möjligt om du har en cykel i någon av de följande klasserna; Formula 87 7C F1, 250GP och Classic Superbike.

Mats Winberg har pratat med LMS / Per Träff  och Svemo angående SM tävlingen 16-09-10/11 och och cyklar enligt ovan får köras i Speedster cup. Svemo funderar som bäst på om det krävs en tilläggslicens eller om classiclicensen kan tänkas gälla.

Villkoren som gäller är:

  • Startavgiften 2400kr
  • Fredagsträning 500kr 3 pass
  • Den som tar med sig en funktionär slipper betala fredagsträningen.
  • Ingen efteranmälnings kostnad.
  • Anmäla sig på TA eller på plats. Betalning på plats.

Säsongsavslutning i Kolsva

En av våra sponsorer; den kända firman som handlar med begagnade mc-delar, har bl.a. via vår Facebooksida och Nonshine bloggen, bjudit in till en säsongsavslutning i Kolsva enligt nedan. Så är du intresserad av att fortsätta de lögnaktiga historierna som påbörjats i depån under säsongen; så har du här din chans.

Vi inbjuder dig och din bättre hälft, kamrat, mekaniker, sponsor, mamma, teamkamrat, eller vem du vill till Classic racing och Supermono avslutningsbankett på Kolsva Herrgård den 22a oktober.

Det kommer bli ett eller två intressanta föredrag som hålls av ännu mer intressanta föredragshållare, det blir fika, det blir middag , det blir samtal, det blir skryt om vem som är snabbast, det kan bli dans och har vi riktig tur blir det skandaler som kommer omtalas i många år. Vågar du missa detta, skulle inte tro det så anmäl er genast.

För att allt detta ska bli genomförbart behöver vi få in ett visst antal anmälningar innan den första september och det vore en tråkig historia vi fick göra en DNS.

Program
12.00-14.00
Ankomst till Kolsva Herrgård, checka in på rummet, kanske kolla på Ernst Orangeri som ligger i parken eller bara må väl en stund.
14.00
Föredrag av känd och intressant man
15.30
Fika
16.30
Föredrag av mindre känd men lika intressant man
18.00-19.00
Paus
19.00
Middag
21.00
Barhäng

Pris för detta blir 1395 kr om du delar rum , 1695 kr om du vill ha enkelrum, 695 kr om du vill bo någon annanstans. Priserna är per person, dryck till middagen ingår ej i priset.

I Kolsva bor även vi och de som vill komma förbi och titta och kanske få en kopp kaffe och en macka eller kaka är välkommen på öppet hus 10.00 till 12.30

Maila anmälan till mcdelar@telia.com snarast om du vill vara med eller har frågor.

Thomas och Paula Grandell

Regelriksdag

Vi planerar att hålla årets regelriksdag på fredagkvälleni samband med Gelleråsen TT. Närmare tid och plats kommer att anslås i Race Office.

Om du är medlem i MCHK-racing och det är något i maskinreglementet du vill ha ändrat; skriv en motion, prata med din klassrepresentant och maila in motionen till per.holmstrom@ericsson.com . Motionen ska vara inkommen senast 12.00 torsdag den 25/8 för att kunna behandlas. Den kommer då att tas upp på regelriksdagen, där det beslutas om den ska föras vidare till det Nordiska mötet.

De som är kallade till regelriksdagen är klassrepresentanterna och maskinkommitén.