Enkät om Anderstorp

Notering

Kära medlemmar, vi vill gärna att ni svarar på en snabb enkät för att hjälpa två tjejer som gör sitt examensarbete om Anderstorps motorbana! Både tävlande och publik välkomnas att svara.
De studerar hur en utveckling av anläggningen och verksamheten skulle påverka samhället, som ett projekt i turismvetenskap vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Här är länken till enkäten:

Enkät om Scandinavian Raceway

Nya klubbkvällar i Knivsta

Det var lite tunn uppslutning på våra sista klubbkvällar i vintras, men vi hoppas på bättre uppslutning nu i höst så vi gör ett nytt försök. Vi kör onsdagen 11 november och onsdagen 9 december 2015. Sedan får vi se om vi fortsätter, det beror på intresset.
Tid är kl. 18.00 – så länge vi vill.
Plats är som tidigare i klubblokalen vid föreningens kansli.
Adressen är:
Östhamra, Rosendal 101 
741 94 Knivsta.
Mobil: 070-5437070
Vi bjuder på fika, ingen föranmälan behövs.
Välkomna!

Uppdatering inför årsmötet

 1. Bilagorna till årsmötets kallelse finns nu att ladda ner här:
  http://www.mchk-racing.org/?page_id=1389
  (använd lösenordet som vi skickat ut i vårt medlemsblad de senaste två gångerna, har du det inte så meddela oss via Kontakta Styrelsen så mailar vi det)

  Bilagorna innehåller bland annat två propositioner för ändring av stadgarna och valberedningens förslag på ny ordförande, så det finns all anledning att läsa dem!

 2. Vi bjuder på smörgåstårta! För att visa extra uppskattning till alla medlemmar som kommer till årsmötet så bjuder vi på något extra gott att äta i år. För att vi ska kunna beräkna hur mycket vi ska köpa in vill vi därför att du registrerar dig här (icke-bindande) om du planerar att komma:
  http://doodle.com/poll/dkqe2kbmeha828tp

Glöm inte att ta med motorcykeln, det är ju massvis med tid för körning under banträffen (kl 9-15) innan årsmötet drar igång!

Välkomna!

Kallelse till årsmöte

Välkomna till vårt årsmöte som traditionsenligt hålls efter vår höstbanträff på Linköpings Motorstadion på lördag 2015-10-03 Kl. 16.00.

Det blir körning kl 9-15, sedan beger vi oss till den stora byggnaden på utsidan av startrakan där vi har hållit årsmötet även föregående år.

Vi hoppas på att få se många av er där, det visar att ni tycker föreningen och det arbete som ligger bakom är viktigt samtidigt som det ger er chans att påverka vår verksamhet.

En uppdaterad kallelse med samtliga bilagor (propositioner, motioner, verksamhetsberättelse, valberedningens förslag, kassörens rapport och ekonomiskt resultat) kommer att mailas ut inför mötet. Hör av dig om du är medlem och inte har fått den här kallelsen på mail tidigare eftersom vi då saknar din mailadress i vårt register.

Välkomna!
/ Styrelsen

Dagordning

§ 1.         Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat.
§ 2.         Val av mötesordförande och sekreterare.
§ 3.         Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare.
§ 4.         Föregående årsmötesprotokoll.
§ 5.         Styrelsens verksamhetsberättelse. Kassörens rapport.
§ 6.         Fråga om fastställande av balansräkning.
§ 7.         Revisorernas berättelse.
§ 8.         Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 9.         Behandling av styrelsens förslag.
§ 10.       Behandling av inkomna motioner.
§ 11.       Val av styrelseledamöter. Ordförande på 1 år och tre ordinarie ledamöter på 2 år.
§ 12.       Val av 2 revisorer samt en revisorsuppleant.
§ 13.       Val av 3 ledamöter i valberedningen varav en sammankallande.
§. 14.      Fastställande av verksamhetsårets (2016) medlemsavgift.
§. 15.      Information. Övriga frågor. Några beslut får ej fattas under denna punkt.
§ 16.       Mötet avslutas.

Inte betalat Gelleråsen TT än? Undvik extra avgift!

Vi vill tipsa er som ännu ej har betalat anmälningsavgiften om att snabbt som ögat betala in avgiften på Plusgiro 585109-2.
Ange startnummer och klass på betalningen och medtag kvittot till tävlingen!
Då slipper ni att betala 100:- i administrationsavgift som läggs på priset om man betalar vid incheckningen. Oavsett kontant eller kortbetalning.
Detta framgår av tilläggsreglementet (TR).
Vi ses på Gelleråsen TT!
Hälsningar
Tävlingsadministrationen genom Klas Eriksson.

Dags att anmäla sig till Gelleråsen TT

gellerasenNär vi nu börjar hämta oss från de fantastiska tävlingarna i Linköping under förra helgens 50-Årsrace är det dags att blicka framåt mot Gelleråsen TT den 28-30 augusti!

Vi har beslutat att ge förare lite extra tid att komma in med sina anmälningar, så se till att anmäla er före måndag 10 aug kl 24:00 så slipper ni efteranmälningsavgift.

Anmälan för tävlingsklass sker i Svemo TA på följande länk:
Anmälan tävlingsklass

För anmälan i paradklass gäller följande blankett som kan mailas eller skickas in med vanlig post:
Anmälningsblankett Parad

Välkomna!

Till alla medlemmar i MCHK-R

Valberedningen söker dina förslag på nomineringar till styrelsebefattningar för verksamhetsåren 2016/2017

Vi söker:

 • Revisor för 2 år
 • Revisor suppleant för 1 år
 • Ordförande för 1 år
 • Vice ordförande för 2 år
 • Ledamot för 2 år

Nu har du möjlighet att påverka framtiden med dina förslag! Skicka ditt förslag till valberedningen@mchk-racing.org eller kontakta någon av oss på 50-årsracet, eller senast Gelleråsen TT i Karlskoga.

Hälsningar,

Valberedningen
Kenneth Lundqvist
Lennart Hallme (Klass 4, #93)
Mats Bohlin