Vad gör styrelsen

Styrelsen fick till i år med sig uppdraget att sätta en ändrad organisation och förbättra dokumentationen. En organisation som ska klara av den generationsväxling som nu pågått ett par år men framförallt kunna överleva i tider där allt färre vill/kan jobba ideellt och långsiktigt.

Det leder i sin tur till ett ökat behov av att oftare kunna växla styrelsemedlemmar då uppdraget i styrelsen tar mycket av fritiden i anspråk. Samtidigt som kunskapen om att driva vår verksamhet inte är något man lär sig i en handvändning. Det gäller även enskilda poster i tävlingsverksamheten.

Vi vill som alltid utveckla verksamheten till det bättre och fatta långsiktiga och väl förankrade beslut. Uppdraget vi har tilldelats av årsmötet tar vi på största allvar och de beslut som fattas har en gedigen genomlysning och beslutas först efter en, ibland, livlig debatt och prövning av varje ärende.

Under styrelsekonferensen diskuterade vi funktionärsfrågan inför 2019 års tävlingar då dessa poster utses inför varje tävling. För att öka kontinuiteten i verksamheten beslutades att vi ska ha samma team av tävlingsledare under ett verksamhetsår och att utnyttja alla tillgängliga resurser. Att ha samma tävlingsledare vid båda våra tävlingar underlättar förberedelser och arbete inför tävling såväl som under och efter, både för funktionärer och förare. Liksom det är viktigt att alla tillgängliga resurser får alternera för att hålla bredden uppe.

Vad gäller styrelsens kommunikationsvägar finns sedan tidigare följande policy:

  • Vår informationskanal är MCHK-racings hemsida. Där finns även kontaktinfo till styrelsen.
  • Vi uttalar oss inte om enskilda individer som eventuellt kan påverkas negativt.
  • Vi har inte, pga arbetsbelastning, möjlighet att följa sociala medier utanför våra egna kanaler.

 

2019-01-16
Styrelsen MCHK-r

2 reaktion på “Vad gör styrelsen

  1. En styrelse som kan lägga 1000 tals timmars ideelt arbete på att fixa och arrangera så 200-250 förare kan få träffas på mässor, bandagar och köra tävlingar är i mina ögon värda en stor eloge.