Paradklassen

Licenser som gäller för paradkörning

Från och med 2014 finns det tre olika ”licenser” som gäller för körning i Paradklassen:

  1. Tävlingslicens för (Classic) Roadracing, som hanteras av Svemo.
  2. Paradlicens, som det sett ut de senaste åren, som hanteras av Svemo.
  3. Förarbevis för Parad, nytt från 2014 och hanteras av MCHK-Racing.

För de två förstnämnda är det genomgången licenskurs, precis som tidigare, som gäller för att få en licens.

För förarbeviset ska följande vara uppfyllt:

  • Medlemskap I MCHK-Racing
  • Körkort för Motorcykel eller godkänd licensutbildning
  • Godkänt prov av flaggsignaler (nytt)

Utbildning för licenskurs och möjlighet att skriva provet för förarbeviset ges i samband med vårens banträff.

Det finns några saker som skiljer sig åt beroende på vilket alternativ man väljer. Det är framförallt två saker; dels försäkringskyddet, som är bättre om man har en licens utfärdad av Svemo, dels kostnaden som för licensalternativen är ca 1400:- (tävling) eller ca 600:- (Parad) och för förarbeviset tar vi ut 200:-.

Utöver detta så är man tillåten att köra i paradklass i Sverige om man kommer från annat nordiskt land och är tillåten att köra i klassen i sitt hemland.

Övriga förändringar för Paradklassen är att man inte längre behöver vara registrerad eller göra sin anmälan via Svemo-TA, samt att vi inför separata paradheat på våra banträffar.

Ansöka om licens

För förare 70+ (fr.o.m. det år föraren fyller 70 år) skall läkarintyg med EKG på Svemos blankett för läkarundersökning lämnas till kursexaminatorn före kursen. Ansökan om paradlicens eller ”Förarbevis Parad” skall efter kursen inlämnas till MCHK-Racing på blanketterna som ni finner nedan. Samtidigt skall styrkande av medlemsskap i Svemo-ansluten klubb fyllas i och stämplas på ansökningsblanketten.

Tips: Om du genomgått förarkursen något av de 3 senaste åren och tagit ut paradlicens, kan du istället ansöka om en tävlingslicens (se mer information). Då har du möjlighet att även köra tävling i Norge och Danmark i och med att dessa länder inte har paradklass.