Paradklassen

Licenser som gäller för paradkörning

Från och med 2016 finns det tre olika ”licenser” som gäller för körning i Paradklassen:

  1. Tävlingslicens för (Classic) Roadracing, som hanteras av Svemo.
  2. Paradlicens, som det sett ut de senaste åren, som hanteras av Svemo.
  3. Tävlingslicens för (Classic) Roadracing, som hanteras av Svemo.

För den förstnämnda är det genomgången licenskurs, precis som tidigare, som gäller för att få en licens. För Paradlicens kan man antingen gå en vanlig licenskurs alternativt en något mindre omfattande.

Aktuella priser för de olika licenserna hittar du på Svemos hemsida

 

Övriga förändringar för Paradklassen är att man inte längre behöver vara registrerad eller göra sin anmälan via Svemo-TA, samt att vi inför separata paradheat på våra banträffar.

Ansöka om licens

För förare 70+ (fr.o.m. det år föraren fyller 70 år) skall läkarintyg med EKG på Svemos blankett för läkarundersökning lämnas till kursexaminatorn före kursen. Ansökan om paradlicens eller efter kursen inlämnas till MCHK-Racing på blanketterna som ni finner nedan. Samtidigt skall styrkande av medlemsskap i Svemo-ansluten klubb fyllas i och stämplas på ansökningsblanketten.

Tips: Om du genomgått förarkursen något av de 3 senaste åren och tagit ut paradlicens, kan du istället ansöka om en tävlingslicens (se mer information). Då har du möjlighet att även köra tävling i Norge och Danmark i och med att dessa länder inte har paradklass.