Maskinreglemente

Reglerna för nordisk Classic Roadracing finns beskrivna i följande dokument:

Classic reglemente 2019_1 sv

Nordic classic eligibility rules 2019

Maskinreglemente för 7C (på engelska)

Classic superbike regulation 2019

Classic Supersport regulation 2019

För att ansöka om ett maskinkort hör du först av er till vår maskinkommitté (se längre ner på sidan) för att få hjälp med tolkningen av reglementet och sedan fyller du i en blanketten Ansökan om maskinkort och skickar den, tillsammans med foton enligt instruktionen, till dem. Om det är något med kraven på foton som är oklart; kontakta styrelsen via ”rullgardinen”. Om du vill ansöka om maskinkort för klasserna 7C Formula 80-87 F1 eller F2 ska du istället vända dig till den norska organisationen CRC som administrerar både reglementet och maskinkorten för dessa klasser.

Har du synpunkter på reglementena så har MCHK-Racing en årlig Regelriksdag. Dit kan du som medlem skicka in motioner som berör tekniska frågor eller våra arrangemang – banträffar, Årsracet i Linköping och tävlingen på Gelleråsen – genom att antingen ta kontakt med din klassrepresentant eller höra av dig direkt till vår sekreterare Mats Bohlin (matsbohlin /a/ telia.com) senast några veckor före mötet. Vi har inte mandat att själva besluta om förändringar av reglementet eftersom det är gemensamt för de nordiska länderna, men det är här vi beslutar om vilka motioner vi vill skicka in till det nordiska mötet i början av oktober.  Inbjudna till Regelrixdagen är styrelsen, maskinkommittén (utan rösträtt på mötet) och klassrepresentanterna.

Maskinkommitté

Magnus Wihlborg magnus /a\ wilbyl.com Sammankallande och ansvarig för utfärdande av maskinkort.
Marcus Andersson Tel: 073-3375343 Kontaktperson sidvagnar
Per Holmström per.holmstrom/a\ericsson.com Kontaktperson och reglementesansvarig
Björn Nordensten nordensten /a\ telia.com Solomaskiner
Philip Dombernowsky Tel: 070-555 57 19 Sidvagnar